วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อย่าสะใจแค่ปลายนิ้ว หมิ่นประมาททางอินเตอร์เนต 3 เขตอำนาจสอบสวน

ในกรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั้น สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้หลายท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องลำบากในการเดินทางไปเพื่อรับข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนจนถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีหลักกฎหมายสนับสนุนดังนี้

เขตอำนาจสอบสวนตาม ป.วิอาญามาตรา 18

มาตรา 18 ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัด ธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำเภอ และ ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่า นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป มีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้

สำหรับในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ให้ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรี หรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป มีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตน หรือผู้ต้องหา มีที่อยู่ หรือถูกจับ ภายในเขตอำนาจ ของตนได้

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติใน มาตรา 19 มาตรา 20 และ มาตรา 21 ความผิดอาญาได้เกิดในเขตอำนาจพนักงานสอบสวนคนใด โดย ปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้น เป็นผู้รับผิดชอบในการ สอบสวนความผิดนั้น ๆ เพื่อดำเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นหรือ เพื่อความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่ อยู่หรือถูกจับ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวน

ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดำเนินการ สอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้า ในท้องที่นั้นหรือผู้รักษาการแทน

ปัญหาที่จะต้องนำมาทำความเข้าใจ คือ คำว่า ความผิดที่ เกิด อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดนั้นคืออะไร

ในการจะทราบเรื่องความผิด เกิด อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดนั้น เราจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี กันในข้อหาใด เช่น หากคดีที่ต้องการดำเนินคดีเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ท้องที่ที่ทรัพย์นั้นถูกลักไปเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิด เช่น
นายดำ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยา แต่มาทำงานที่บ้านนายแดงที่กรุงเทพ เขตบางเขน แล้วได้ลักเอาทรัพย์จากบ้านนายแดงไป ดังนั้น สน.บางเขนจึงเป็นสถานีตำรวจที่มีเขตอำนาจการสอบสวน นายตำรวจดังกล่าว (ร้อยเวร) สามารถดำเนินการสอบสวนได้

หากความผิดที่จะดำเนินคดีเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา เช่น
นายดำมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดธนบุรี ล่อลวง ด.ญ.แดง จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางนา ไปข่มขืนกระทำชำเราที่โรงแรมย่านดอนเมือง ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราจึงเกิดในเขต สน.ดอนเมือง สน.ดอนเมืองมีอำนาจวินิจฉัย

ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น เช่น
ดำ ให้แดงดื่มยาพิษที่บ้านของแดงซึ่งอยู่ในเขต สน.ดอนเมือง ต่อมา แดงถูกนำส่งโรงพยาบาลประชาชื่น ในเขต สน.ประชาชื่น แล้วถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาล สน.ประชาชื่นไม่มีอำนาจสอบสวน เพราะการถึงแก่ความตายนั้นเป็นผลของความผิด มิใช่ท้องที่ที่ความผิดเกิด หากแต่ สน.ดอนเมืองอันเป็นสถานที่ที่วางยาพิษต่างหากเป็นสถานที่ที่ความผิดเกิด สน.ดอนเมืองจึงมีอำนาจสอบสวน
เป็นไปได้หรือไม่ที่ความผิดหนึ่ง จะเกิดขึ้นได้ในหลายท้องที่ ขอตอบว่าเป็นไปได้ เช่น

ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่มีการทำลงในสื่อต่างๆ เช่น ข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงในอินเตอร์เนตที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศด้วย เราเรียกความผิดดังกล่าวว่า "ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา" ซึ่งองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายสารบัญญัติ จะเป็นความผิดต่อเมื่อ ข้อความหมิ่นประมาทนั้นได้ล่วงรู้ถึงบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก หากโทรศัพท์ไปหมิ่นกันเอง ไม่มีการล่วงรู้ถึงบุคคลที่สามจะไม่เป็นการหมิ่นประมาท ดังนั้น การหมิ่นประมาททางสื่อต่างๆ จึงล่วงรู้ถึงบุคคลที่สามไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัดที่หนังสือพิมพ์ไปวางขาย ทุกจังหวัดที่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปถึง ทุกจังหวัดที่มีการเปิดอินเตอร์เนตเข้ารับข้อความ ดังนั้น ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจึงเกิดไปได้ทั่วประเทศ ทุกจังหวัดและทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศไทย จึงเป็นสถานีตำรวจที่มีเขตอำนาจสอบสวน

การเข้ารับการสอบสวนต้องได้กระทำในท้องที่ที่ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเดินทางเข้ามอบตัวและรับการสอบสวนยังท้องที่ที่มีการร้องทุกข์ได้ทั่วประเทศไทย หากสถานีตำรวจใดบอกปัดไม่รับคำร้องทุกข์อ้างว่าไม่ใช่เขตอำนาจ ขอให้ท่านนำโนตบุคไปเปิดเข้าระบบอินเตอร์เนตให้พนักงานสอบสวนได้อ่านในสถานตำรวจนั้น ความผิดก็จะเกิดขึ้นได้ที่นั่นทัน

คำถามสำหรับท่านที่สนใจ

นายดำมีภูมิลำเนาอยู่ เขตท้องที่ สน.วังทองหลาง จ้างนายแดง มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตท้องที สน.หัวหมาก มายิงนายขาวซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ สน. อุดมสุข นายแดงมายิงนายขาวที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบางนา นายขาวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตในเขตดอนเมือง นายขาวทนพิษบาดแผลไม่ไหว ถึงแก่ความตายขณะนำส่งโรงพยาบาล ในนาทีที่รถวิ่งถึงบางเขน ซึงอยู่ในเขตอำนาจ สน.บางเขน

ให้วินิจฉัยว่า ท้องที่ใดเป็นท้องที่ๆ มีอำนาจสอบสวนกรณีนี้

8 ความคิดเห็น:

 1. ยินดีมากเลยค่ะคุณจัส นี่ยังคิดอยู่ว่า นัทจะเปิดบล๊อกเพิ่ม โดยเชื่อมต่อจากบล๊อกนี้ น้องนาย เด็กปากดี รับปากจะมาประจำอยู่ห้องร้องทุกข์ และนัทจะเปิดบล๊อกสำหรับให้นักเรียนมาหัดทำข้อสอบ และจะเปิดห้องกฎหมายสำหรับชาวบ้าน อย่างเข้าใจง่ายๆ ไว้จะเขียนดูสักบทหนึ่งก่อนค่ะ เขียนแบบเป็นภาษาพูด คุณจัสอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะ ถ้าเป็นไปได้ในอนาคต นัทอยากทำโรงเรียนกฎหมายในอินเตอร์เนตจริงๆ คือสอนเป็นบทเรียนเลย เด๋วนัทจะเปิดสอนวิชากฎหมายแรงงานก่อน อีกบล๊อกหนึ่งเลยค่ะ เพราะเป็นตำราที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเป็นร้อยหน้าค่ะ ต้องใช้บล๊อกหนึ่งโดยเฉพาะ
  อ๋อ นัทยังคิดจะเปิดบล๊อกการเมืองเลยนะคะ เอาข่าวการเมืองมาลง ไว้จะไปส่งเทียบเชิญสมาชิกเสื้อแดงที่สุภาพ มาร่วมพูดคุยกันอย่างสุภาพ แม้จะไม่มีคนมากนัก แต่รับรองว่า การเสียดสีเหน็บแนมไม่มีแน่นอน คุณจัสเห็นเป็นอย่างไรคะ

  ตอบลบ
 2. บทความนี้ น่าจะเป็ยประโยชน์มากๆสำหรับผู้ท่องเน็ต

  ตอบลบ
 3. พั้นัทขอเอาไปเผยแพร่ทีื fb นะคะ

  ตอบลบ
 4. ได้เลยจ้าน้องฟาง

  ตอบลบ
 5. น้องฟางเอาไปทั้งสามตอนนะ

  ตอบลบ
 6. ค่ะพี่

  ตอบลบ
 7. บล็อคการเมืองก็ดี การชวนคนมาเพิ่มก็ดี ( โดยเฉพาะคนที่มีมุมมองที่ต่างกับเรา ) แต่ข้าพเจ้ายังสงสัยว่า การเปิดบล็อคการเมืองไม่ต่างอะไรจากการเปิดบาร์เหล้า ยังไงซะ เดี๋ยวก็ต้องมีคนตีกัน ความเครียดจะไปสุมกองอยู่ที่ผู้ควบคุมและบริหาร จำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีการวางกฎ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสร้า้งมันขึ้นมา ?

  ส่วนโรงเรียนกฎหมายจริงๆทางอินเตอร์เน็ต เห็นด้วยในภาคทฤษฎี แต่สงสัยในภาคปฏิบัติ

  ตอบลบ
 8. ไม่ต้องสงสัยค่ะคุณจัส ดูต่อไป ทำไม่ได้แต่ก็ได้ทำ ส่วนทำแล้วจะสมบูรณ์แค่ไหน ไม่เป็นไร แค่ได้ทำก็พอแล้ว ชิมิ

  เว็บไซด์กำลังมาค่ะ น้องพลับนั่งเขียนอยู่ค่ะ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น